... tu bude nejaký text, napríklad tento ...

Fotografii sa venujem od roku 2007 a tak ako väčšina z nás, na začiatku som fotil všetko čo sa postavilo pred môj objektív. Neskôr som si zamiloval fotografovanie divokej prírody. Počkať na dobré svetlo, pozorovať dej, ktorý nemôžem ovplyvniť a pokúsiť sa zachytiť ten správny moment… Každá cesta do prírody je veľká výzva. Okrem wildlife sa venujem aj komerčnej, prevažne reportážnej a svadobnej fotografii. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, majú tieto žánre mnoho spoločného. Byť neustále v strehu, rýchlo reagovať a stlačiť spúšť v ten správny moment. V tom mi pomáha Fujifilm X systém.

I've been photographing since 2007 and like most of us, at first I've been shooting everything that came up in front of my lens. Later, I fell in love with wildlife photography. Waiting for the good light, watching what I can not influence and try to capture the right moment ... Every trip to nature is a great challenge. In addition to wildlife, I am also interested in commercial, mostly reportage and wedding photography. Although these does not seem to be compatible at all, these genres have many in common. Being constantly in the wake, respond quickly and press the shutter at the decisive moment. That's what the Fujifilm X system is helping me with.

Príroda

Dokument / Street

Cesty

Rôzne

Powered by SmugMug Owner Log In